Sáng nay, ngày 13/5/2019 trường MN Hoa Hồng tổ chức hoạt động cho các cháu 5 - 6 tuổi tham quan trường tiểu học Khánh Thành.

Hoạt động tham quan trường tiểu học cho các cháu 5 - 6 tuổi