Ngày 05/3/2021, Ban chấp hành Công đoàn trường MN Hoa Hồng tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021.

 

 

 

 

Phối hợp hưởng ứng tuần lễ Áo dài năm 2021.

 

Ngày 05/3/2021, Ban chấp hành Công đoàn trường MN Hoa Hồng tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021.