Ngày 16//10/2020 trường MN Hoa Hồng tổ chức hội nghị viên chức và người lao động, năm học mới 2020-2021