Sáng ngày 13/11/2020, trường MN Hoa Hồng tổ chức thi triển lãm đồ dùng dạy học cấp trường. Cũng vào buổi chiều cùng ngày trường đã tổ chức tổng kết Hội thi GVDG,CDG, ĐDDH cấp trường năm học 2020-2021.