Trường MN Hoa Hồng hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe năm 2019