Được sự cho phép của lãnh đạo Phòng GD&Đt Khánh Vĩnh, vào chiều ngày 10/10/2018 trường MN Hoa Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm học 2018-2019.

Được sự cho phép của lãnh đạo Phòng GD&Đt Khánh Vĩnh, vào chiều ngày 10/10/2018 trường MN Hoa Hồng đã tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm học 2018-2019.